ufabet

อาหารเสริม หมายถึงอะไร?

อาหารเสริม หมายถึงอะไร?

อาหารเสริม (Complementary foods) ทางเภสัชกรรมหมายถึง อาหารที่ให้รับประทานเพิ่มเติมนอกเหนือจากอาหารหลัก (อาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ ที่ได้รับ 3 มื้อต่อวัน) โดยการให้อาหารเสริมมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรง เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย หรือเพื่อช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดี เป็นต้น

อนึ่ง ในบทความนี้ จะกล่าวถึง อาหารเสริม “เฉพาะในคนทั่วไปเท่านั้น” ที่ไม่ใช่คนเจ็บป่วย/ผู้ป่วย ด้วยอาหารเสริมของผู้ป่วยแต่ละคน จะขึ้นกับแต่ละโรคของผู้ป่วยที่รวมถึงสุขภาพร่างกายด้วย ดังนั้นจึงแตกต่างกันในแต่ละกรณีโดยจะขึ้นกับคำแนะนำของ แพทย์ และพยาบาล ของผู้ป่วยที่จะแตกต่างกันเป็นรายผู้ป่วยไป

หมายเหตุ: ทางเภสัชกรรม “อาหารเสริม”จะแตกต่างกับ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary supplement)”โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ โดยจะมีส่วนประกอบของสารอาหาร และอาจมีส่วนประกอบอื่นๆ เช่น เอนไซม์ต่างๆ และ ใยอาหาร เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่ผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปมักเข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารเสริม คืออย่างเดียวกัน และมักเรียกรวมๆว่า “อาหารเสริม”

ufabet

อาหารเสริม แบ่งเป็นกี่ประเภท?

  1. อาหารเสริม สำหรับทารก และเด็กเล็ก : เช่น ข้าวบด, ผักสุกบด เช่น ฟักทอง , ผลไม้สุก เช่น มะละกอสุก กล้วยน้ำว้าสุก, ตับบด
  2. อาหารเสริม สำหรับหญิงตั้งครรภ์ : เช่น ข้าว, นม, เนื้อสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะเนื้อปลา, ผักและผลไม้ที่หลากหลาย
  3. อาหารเสริม สำหรับผู้สูงอายุ : เช่น ข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อย ได้แก่ ข้าวกล้อง, นมเสริมแคลเซียม, ปลาเล็กปลาน้อย, ผักผลไม้ที่มีปริมาณกากใยอาหารสูง เช่น ผักบุ้ง สะเดา ผักคะน้า, เนื้อปลา

สำหรับเด็กโต และผู้ใหญ่ปกติ ซึ่งเป็นวัยที่สามารถกินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ได้ครบในทุกมื้ออาหาร หรืออย่างน้อยในทุกวัน เป็นวัยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับอาหารเสริม เพราะสมารถกินอาหารได้ครบถ้วนทุกหมู่อาหารซึ่ง อาหารเสริมก็รวมอยู่ในอาหารหลักแต่ละมื้อแล้ว


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ casevacanzanelsalento.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated