UFA Slot

สายพันธุ์ต้นคาเคาในไทย

ต้นคาเคาหรือที่เราอาจจะรู้จักกันในชื่อต้นโกโก้นั้นมีแหล่งปลูกอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร เนื่องจากมีภูมิอากาศร้อนชื้นและต้องการน้ำในปริมาณค่อนข้างสูง ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในแหล่งปลูกของต้นคาเคาในทวีปเอเชีย

เดิมทีแล้วต้นคาเคานั้นไม่ใช่พืชท้องถิ่นของประเทศไทยของเรา แต่เป็นการนำสายพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อเพาะปลูก ต่อมาในภายหลังจึงมีการพัฒนาสายพันธุ์โดยคนไทย และได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชนั่นเอง

ต้นคาเคานั้นได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2446 จากนั้นในภายหลังก็ได้มีการนำเข้าสายพันธุ์คาเคาเข้ามาหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของผลคาเคาหรือเมล็ด รวมทั้งกิ่งของต้นคาเคาเข้ามาจากต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย อเมริกา และอังกฤษ เป็นต้น แม้ต้นคาเคาจะมีเข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว แต่ Fine Chocolate หรือช็อกโกแลตที่มีคุณภาพที่คงกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคาเคาเอาไว้นั้น พึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยได้ไม่นาน เหล่าผู้ผลิตช็อกโกแลตในไทยเองก็ได้มีการผลิตช็อกโกแลตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด และผลักดันให้ช็อกโกแลตไปสู่ระดับสากล

เดิมทีต้นคาเคาในประเทศไทยจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสม Upper Amazon ที่นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย โดยทดลองปลูกทางภาคใต้ แต่ก็พบปัญหาในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของผลผลิต เพราะต้นคาเคาสายพันธุ์ดั้งเดิมนี้ให้ผลผลิตที่ไม่สม่ำเสมอ และยังพบปัญหาเรื่องของโรคพืชและแมลงรบกวนอีกด้วย

ภายหลังจึงได้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของต้นคาเคาขึ้นมาใหม่ เพื่อแก้ไขข้อเสียเหล่านั้นและเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับคาเคาให้ตรงกับความต้องการของตลาดนั่นเองวันนี้เราจะมายกตัวอย่างสายพันธุ์ต้นคาเคาในประเทศไทยที่พัฒนาโดยคนไทยและมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายอย่างสายพันธุ์ชุมพร 1 ค่ะ

UFA Slot

โกโก้ลูกผสมชุมพร 1

เราได้นำต้นคาเคาสายพันธุ์ผสมเข้ามาจากประเทศมาเลเซียจำนวน 14 สายพันธุ์ เพื่อคัดเลือกหาสายพันธุ์ที่ดีโดยเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกอยู่เดิม และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้ทุ่มเทเวลาถึง 13 ปี ในการค้นคว้าและวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาจนได้สายพันธุ์ผสมที่ดี ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมาก เหมาะที่จะใช้เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกสำหรับเกษตรกร

จากนั้นจึงได้มีการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และได้ตั้งชื่อสายพันธุ์ดังกล่าวว่า “โกโก้ลูกผสมชุมพร 1” ข้อดีของสายพันธุ์นี้คือ ให้ผลผลิตสูงและมีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิต อีกทั้งยังมีความทนทานต่อโรค ทั้งโรคกิ่งแห้งและโรคผลเน่าดำระดับปานกลาง และสายพันธุ์นี้นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายทางภาคใต้ของเทศไทย โดยเกษตรกรจะปลูกแซมในสวนมะพร้าวหรือสวนยางพารานั่นเองค่ะ

แม้ว่าต้นคาเคาจะถูกนำเข้ามาในประเทศของเรามานาน แต่ในเรื่องราวของช็อกโกแลตในเชิงควบคุมคุณภาพในประเทศของเราก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาดโลก แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นเป้าหมายของเหล่าผู้ผลิตช็อกโกแลตที่จะนำเอาช็อกโกแลตหรือผลผลิตจากคาเคาในประเทศไทยออกสู่ตลาดโลก


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ casevacanzanelsalento.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated