เรียนภาษา

ข้อดีของการเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง

ว่ากันว่าการเรียนภาษาไม่ใช่แค่การเรียนรู้ แต่คือการเลียนแบบ เนื่องจากสมองของคนเราเปรียบเสมือนฟองน้ำที่จะซึมซับสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็ก จะมีการเลียนแบบพฤติกรรม และการใช้ภาษาจากสภาพแวดล้อม ดังนั้นหากต้องการเสริมทักษะภาษาที่ 2 หรือภาษาที่ 3 อย่างภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ควรจะต้องให้เด็กได้ฝึกฝน และเลียนแบบเจ้าของภาษาให้ใกล้เคียงมากที่สุด เรามีข้อดีของการเรียนภาษากับเจ้าของภาษามาฝากกันค่ะ

1. ทำให้ได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
การเรียนภาษากับเจ้าของภาษานั้น เด็กๆ จะได้จำลองการใช้ภาษาจริงๆ ในการสื่อสารกับคุณครู ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบค่อยๆ ซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติ และทำให้คุ้นชินกับการใช้ภาษาในที่สุด

2.มีพัฒนาการทางภาษาที่เร็วกว่า
จะสังเกตได้ว่าเด็กๆ ที่เรียนกับเจ้าของภาษาจะมีพัฒนาการด้านภาษาเร็วกว่าเด็กคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด เปรียบเสมือนคนที่มีโอกาสไปเรียนต่อหรือไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศก็จะมีแนวโน้มในการใช้ภาษานั้นๆ ได้คล่องกว่า เนื่องจากได้สื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง

เรียนภาษา

3. ฝึกการออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง
ภาษาต่างๆ บนโลกนี้ ล้วนมีหลากหลายสำเนียง แตกต่างกันไปตามผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่ แน่นอนว่าการเรียนกับเจ้าของภาษานั้น จะเป็นการปูพื้นฐานเด็กๆ ที่เริ่มต้นเรียนภาษาได้เรียนรู้ เลียนแบบ และจดจำสำเนียงให้ใกล้เคียงกับสำเนียงต้นฉบับมากที่สุด

4.มีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น
ในบางครั้ง หากเรียนภาษาต่างประเทศกับคุณครูชาวไทย เด็กๆ อาจจะเกิดความเขินอาย ไม่กล้าพูดภาษานั้นๆ ด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง และบางทีคุณครูก็ไม่ได้ออกสำเนียงที่เป๊ะตามเจ้าของภาษาเช่นกัน ดังนั้นการเรียนกับเจ้าของภาษาจะทำให้เด็กๆ มีความกล้าที่จะพูดสื่อสารอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยสำเนียงแบบเจ้าของภาษานั่นเอง

5.ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
นอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาแล้ว การเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงจะทำให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากคำบอกเล่าของคุณครู เพื่อปลูกฝังความเข้าใจ ได้เปิดโลกกว้าง และทำให้เด็กรักการเรียนภาษามากยิ่งขึ้น

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ casevacanzanelsalento.com

 

Releated